Slovenská komora učiteľov

Našim cieľom je prostredníctvom výskumu, vzdelávania, návrhov dokumentov a mediálnych výstupov ukázať, ako je možné podporiť demokratické princípy v každej zborovni a vniesť zmenu klímy na každé pracovisko s presahom na žiaka. Budeme radi, ak nám pomôžete svojim príspevkom podporiť naše snahy v projekte "Podpora demokratizácie v školách" .

Vďaka Vášmu príspevku budeme môcť odprezentovať 10 mediálnych výstupov, uhradíme licenciu na prenos online diskusií, realizujeme dotazníkový prieskum a online vzdelávanie.

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.